Juridik

law two

JURIDIK tjänster och för Rättvisan: 

DLS motto: SANNINGEN skapar RÄTTVISAN.

DLS–Juridiktjänster är de självklara i DLS-verksamheten, för att oskyldiga människor inte skall vara straffade eller fängslade trots att de är oskyldiga men kanske för andra är de obekväma på grund av olika anledningar. DLS- juridik och övriga tjänster är för alla, både privata och företagare. Många människor har en stor NYTTA för att anlita DLS juridiktjänster, eftersom vi ofta vågar säga sanningen och snabb avslöja: felaktigheter inom olika förundersökningar, falska anklagelser, felaktiga domstols beslut, brister i ombuds arbete, olika dolda intresse från korruption till politisk spel, etc. DLS har en stor kunskap och har stora möjligheter samt har stort arbetslivserfarenhet, som behövs för att kunna: kontrollera eller utföra  olika utredningar, förundersökningar, avslöjande, undanhållande av bevis, etc. De nämnda åtgärder behövs för att undanröja kommunikations svårigheterna som i de flesta fall är hinder när det uppstår: familjekonflikter, arbetsgivarekonflikter eller olika myndigheterkonfliter eller  konflikter med omgivningen, etc. Ofta och nästan alltid, hos de flesta människor uppstår en sjuklig prestige som orsakar att olika ärendes inflammeras och de inte kan lösas, utan att anlita DLS tjänster.. 

Privata konflikter eller företgskonflikter eller tvister, är ofta känsliga och obekväma för många människor, när misstankar om: otrohet, svek, lurendrejeri, förtal, kränkningar, etc, uppstår. ALLA människor har samma behov att veta sanningen från motparterna. DLS störrsta tillgång  är H.S. Han har enormt kunskap inte bara om juridik och detektiv arbetet men han har stort kunskap om utredningar, avslöjande, människorsfunktion baserad på de biologiska egenskaper, nmöjligheter, förutsättningar och predisposition, där maktmissbruk och tredje hands korruption förkommer, etc. De fakta att han under 10-års period var anlitad av en välkänd advokat, för att för hans räkning, granska och hitta fel i olika förundersökningar, utredningar, undanhållande av bevis, behov av bevis samt uppsåtlig undanhållande av alibi, etc. gör att för mänga människor är han obekväm. Den välkände advokaten hade stora framgångar och förmåga, att på ett bättre sätt försvara sina klienter, då han kunde övertygande belysa eller förklara sanningen i varje mål som ofta undanhålls. De flesta advokater eller jurister har stora personliga problem för att läsa in olika ärenden eller hitta lösningar eller tänka på klientens bästa, eftersom de flesta får betalningen från Rättshjälpen. Juridik är lika som schackspel. Den som tänker den vinner. Individens brister i de bilogiska

egenskaper, möjligheter, förutsättningar och predispositionen, ofta undanhålls, då alla tittar på pappersbevis och inte på människans kunskap.. Människor arbetar olika, även om de har lika avslutade utbildningar. Detta är på grund av de stora skillnader i kunskapen som var och en måste prestera själv.. Här det inte handlar om vad en människa vill bli till yrke, bara till vad var och en är lämpligt. Makthavarna saknar ansvar för medmänniskor på grund av att de har brister i Jagfunktioner.

Männsikor som har skadad Jagfunktion saknar ett opartisk inställning till arbetet, tröttnar snabb på arbetet, utger olika beslut i lika ärenden, spelar alltid besserwisser, ofta hämnas, förtalar människor, lätt ingår de i olika  korruptioner, deras effektiv arbete är endast max 3-timmar om dag, hatar alla som rannsakar dem, saknar ansvar för omgivningen och medmänniskor, ofta är hycklare, etc.  Alla de skillander  syns  i vardagsliv samt  inom hela Rättsväsen, där i lika mål utges olika beslut. I varje land och också i Sverige Rättsväsen räknas som samhällshuvud. Fungerar inte huvudet, så fungerar inte kroppen, dvs. fungerar inte Rättsväsen, så fungerar inte Samhället.

De flesta makthavarna inte fattar att makten är till människor och inte människor till makthavarna. Alla de som utge felaktiga beslut också begår brott i juridisk mening,  då den är begått uppsåtligen. På samma sätt tolkas andra brott. Inom juridik används term Rekvisit som förkommer inom lagar på alla juridiska områden såsom: Stattsrätt, Processrätt. Straffrätt, Civilrätt, etc. Rekvisit är en förutsättning för att viss RÄTTSFÖLJD skall inträda. 

Senaste fallet Thomas Quick. som dömdes för 8-mord, styrker DLS påstående om hur viktigt det är, att alla de som arbetar inom Rättsväsen har de rätta Jagfunktioer.Alla Domstolar skall vara oberoende men de människor som är olämpliga och arbetar på Domstolar måste avskedas för att Demokrati och Rättvisa skall fungera i samhället. Alla de som har arbetat med Thomas Quick fall, har skadat personligtgenetik och lider av Narcistisk personlighetsstörning eller Bipolär sjukdom eller. Personlighetsklyvning. De sjukdomar gör inte ont,  men de skadar  många människor. De sjukdomar är den största fara för Samhället, Demokrati, Rättvisan och Opariska beslut. Sanningen gör ont men sanningen skall mottagas som lära och inte som kritik..

Sedan 1990 talet, kom till arbete inom Rättsväsen för många människor med dåliga biologiska egenskaper, möjligheter , förutsättningar och predispositoner, som gör dem olämpliga till olika befattningar i samhället. Många av de människor lider av Bipolära sjukdomen eller Dissociativ identitetsstörning, etc. därför alla de ta emot sanningen som kritik och inte som lära samt deras personlighet skapar hos dem olika störningar. De sjukdomar ofta påverkar yrkeslämpligheten  och insällningen till Rättvisa och Opartiskheten. 

Människor som har de stora brister inte kan :

1.självtänka, att vara opartiska,

2.de tillåter sig påverkas av omgivningen, 

3.de har i kroppen en stor maktbegäran, 

4.de saknar ansvar för medmänniskor, 

5.ofta de anklagar andra för olika brott trots, att de själva vet att de är brottslingar,

6.ofta ingår de i olika ekonomiska karteller, 

7.ofta de blir indragna i tredje hands korruption, etc.

Detta gör att hela samhället är ocksåur funktion. De brister även avspeglas i olika utgivna beslut eller domar. Slutligen, så c:a 80% av kvinnor och c.a 60% av män, saknar rätta biologiska egenskaper, möjligheter, förutsättningar  och predispositioner, etc. till arbetet som ledare eller för att ensam fatta beslut inom Rättväsen. Alla de som är lämpliga till arbete, inom hela samhället, inkl. inom Rättsväsen, inte vågar säga sanningen, eftersom de är minoriteten och de är rädda för repressalier.

Domare inom Rättsväsen ofta glömmer texten i elagt Domarens Ed.  De löfte som gjordes under sanningsförsäkran som förpliktar de att arbeta Rättvis, ofta urhollkade. 

Det värsta är att  många i ledande samhälls befattningar inkl. Rättsväsen och andra förvaltningar och företag har egna personliga belastningar såsom: sexsäventyr,  narkotika-alkohol - medicin missbruk,  de är indragna i olika insiders affärer och är ekonomisk beroende, de begår olika urkundsförfalskningar, döljer sig bakom olika partilegitimation, gör felaktiga intygande och osanna redovisningar, godkänner falska fakturor, stödjer hyckleri, gör olika spridningar av de åtalades dokument, ofta de exponerar sig på internet,etc. ALLT detta bevisar att de människor saknar de rätta biologiska egenskaper, förutsättningar, möjligheter och predispositionen  för att utföra olika befattningar i samhället. De Domstolar, där finns Polisbevakning, är i verkligheten är inte för att skydda mot våld, hämnd, etc. De är bara för att skydda olika avslöjande om anställda. Ärligheten är en viljan hos ärliga människor att öppet tala sanningen. Sanningen gör ont men sanningen är också medicin. De som hycklar och tror, att de kan dolja skador på egen personligtgenetik, begår ett stort misstag, eftersom sanningen alltid segrar, och med tiden den avslöjar de dåliga egenskaperna. Makthavarna borde veta att varje befattning kräver olika inskränkningar i privat livet, som var och en måste accepteras innan arbetet påbörjas. Många inom Rättsväsen saknar kunskap om detta. 

DLS utför olika åtgärder i den tysta utan att allmänheten eller media blandas i och ingenting som utlämnas till journalister. Oftta journalister köper de informationer från Polisen, Åklagare, Domstolar, etc, trots att det gäller sekretess. Media aktörer måst skapa rubriker för att sälja tidningen. Många befattnings havare säljer olika information, för att tjäna obeskattade pengar. Människor genom att anlita DLS-tjänster undviker att bli falsk anklagade eller utsatta för olaga hat och hot, eller repressalier eller avskedande från arbete.

Uppkomsten av orättvisor skapar alltid maktlösheten och detta är ofta ett långvarig process. Bakom ryggen på dig skapas olika fientliga inställningar och innan du får kännedom om, så motgångar kan växa till enorm volym. De flesta människor har svårt att fatta beslut, när skall åtgärder vidtas på grund av att de tror att deras personliga problem, konflikter och motgångar, etc. uteblir.

H.S. har avslöjat många Makthavare som var inblande i olika brottsligheter. De Makthavare som ville stoppa H.S också använde sin makt och pengar för tysta honom.

Mera SENARE. 

POST-ADRESS:
Box 5149, 200 71 Malmö

BESÖKS-ADRESS:
(enligt överenskommelse)

TELEFON:
+46 (0) 760 460  159

JOURNUMMER:
+46 (0) 760 141 202

E-POST:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

E-POST:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.