Livvakter

LIVVAKTS tjänster och behov

vaktt two

                         DLS-Livvaktens motto:

Säg SANNINGEN, så vi vet hur vi skall FÖRSVARA Dig. 

DLS- Livvakter utför alla skyddsåtgärder enligt som ärende kräver. De åtgärder görs för att stoppa olika problem, konflikter, olaga hot,hämnd, trakasserier,  etc. DLS- livvakter anlitas för att skydda både privata människor och företagare. Våra livvakter vidta alla de åtgärdar som krävs för att förhindra planerade överfall, rån, våld, lurendrejeri, bedrägeri, etc. De flesta brottssyndikat har ofta olika anknytningar till makthavare eller får de uppdrags beställning när de vill uppnå en ekonomisk uppgörelse.  Brottssyndikat ofta befinner sig i din närhet eller kanske de i din närhet som anlitar brottssyndikat. Du själv har svårt att uppmärksamma detta, därför bör du anlita DLS tjänster.  Direkt när du har misstankar på att omgivningen förändras, anlita DLS tjänster. Du slipper använda ordet jag skulle”. DLS-livvakter behövs i de flesta fall vid: skilsmässor, separation, bodelningar, vårdnadstvister, avtalstvister, företagstvister, arvtvister, etc. När konflikter uppstår, så de flesta människor har förlorat förmåga att kommunicera med varandra eller omgivningen på grund av prestige, stolthet, etc. Ofta det handlar om att visa makten och tvinga den andre till underkastelse. Nästan alltid saknas det någon som är opartisk eller som är sakkunnig, för att kunna rätta till eller förklara konfliktens ursprung, på ett fredligt sätt.  

Ingen skall känna sig förnedrat eller kränkt. Heder och stoltheten ligger hos de flesta även bland i familjer. Människans personlig stolthet eller ekonomi, skall skyddas och respekteras. Biologiska egenskaper avslöjar människans konfliktsgener som finns hos de flesta människor, och som kommer fram när: svek, avtalsbrott, otrohet, lurendrejeri, sexäventyr, löfte, etc. uppstår.  Detta ofta framkallar olika former av hämndlust både hos kvinnor och män i alla åldrar, där syfte är för att krossa den andras liv och tvinga henne/honom till psykiskt sammanbrott eller underkastelse. 

Utgången av OLÖSTA konflikter , kan bli olika. Allt beror på människans biologiska egenskaper, konfliktens art, människors nationalitet, människors intellektuella förmåga, människors utbildning och människors personlighet. URSPRUNG till konflikter mellan människor till 90 % kommer ofta från OTROHET i äktenskap, sambo, vanlig förhållande, där sexäventyr, personlig svek, besvikelse, svartsjuka, avundsjuka, styr människans Jagfunktion och detta är gnistan till olika eld. Ibland har konflikten ursprung från olika affärsuppgörelse eller lurendrejeri eller bedrägeri, etc. Svårighetsgraden att lösa konflikter beror : nationaliteter, kulturer, religions fanatizm, genetisk obotlig svartsjuka, avundsjuka, politiska åsikter, behov av äganderätten till fortplantningen, där sexlusten skapar behov till livstids underkstelse och äganderätten av den andre partner. Allt detta framkallar påhittade tvister om barn, om kvinnor, om ägande av olika materiella föremål, etc. DLS–livvakter behövs i samhället för att stoppa eller släcka konfliktens gnista, för att elden inte skall komma upp i livet.

Människor borde veta, att POLISEN behövs i varje samhället. Polisen endast utreder brott och ibland kan Polisen stoppa brott. Kom ihåg, att Polisen inte förbygger brott som uppstår genom familjekonflikter eller misstankar om otrohet, eller falska anklagelser eller från avtalsbrott, eller från svek, etc. Alla tvister och konflikter, c:a 90% framkallas av människors falskhet och svårigheter att samleva eller samarbeta. Den svage alltid behöver ha skydd och hjälp för att kunna leva ett normalt liv, både ensam eller med barn eller med den nye partner. Människor måste acceptera sina biologiska egenskaper som begränsar, ekonomiska tillgångar, maktsträvan, fysiskt och sex prestation, drömmar om lyx, etc. de flesta tänker att det kosta. okej, Varje människan måste värdera sitt eget liv och vad den kostar?

Kontakta DLS-livvakter.

POST-ADRESS:
Box 5149, 200 71 Malmö

BESÖKS-ADRESS:
(enligt överenskommelse)

TELEFON:
+46 (0) 760 460  159

JOURNUMMER:
+46 (0) 760 141 202

E-POST:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

E-POST:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.