Vanliga Frågor

Vanliga Frågor

green-question-markDLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö, arbetar inte bara i Sverige. Vi arbetar inom hela EU och övriga Världen. DLS vill ge till alla människor svar på en del nedan frågor som fel tolkas i samhället.

VAD BETYDER ORDET  SJÄLVLÄRDA? Det betyder att ALLA  människor SKALL LÄRA SIG SJÄLVA. Ingen annan kan lära en människa kunmskap. Ofta ordet självlärda används, av olika olärda skribenter med dåligt personligtgenetik, för att vilseleda läsare och för att kunna utföra kunskapslurendrejeri. Det är självklart att ALLA människor som vill ha kunskap eller yrkeskunnande måste själva lära sig kunskapen från av de utvalda kunskapskällan. Det saknas andra verktyg som skulle lära en människa yrkeskunskap. Skolor och andra undervisningskällor, är bara behjälpliga för att människors skall få kunskap. De inte ansvarar för individen kunskap. Yrkeskunnande och yrkes skicklighet, beror på de biologiska förutsättningar, möjligheter, egenskaper, förutsättningar och predispostionen som var och en erhåller efter sina föräldrarKunskapen avspeglas under utfört arbete, både på företag och på olika befattningar i samhället, och den inte avspeglas av erhållen pappers intyg eller diplom. De flesta människor spelar schack men vinner bara de som kan tänka. Människor personlig fysisk styrka,( den skall vara infödd och inte byggd på anabolasteroider) har stark psyke och mentalbalans, samt de är lätt att samleva och samarbeta, etc. Den enskildes yrkeskunnande och personlighets karaktär, etc. har samband med personlighetgenetik. Ärlighetern är en vilja att öppet tala sanning. Sanningen är en stor hinder  för att kunna samarbeta, samlevna bli oberoende, eftersom för många människor är hycklare. Rättvisan samlevnad, samarbetet och demokrati skall byggas på sanningen. Människor som inte vill själva lära sig, nästan alltid är hycklare eller bidragsberoende. Varje hycklare, är farligt i samhället eftersom förutom att den missbrukar förtroende i omgivniningen eller på arbetsplatsen eller vid makten, så de människor svindlar till sig pengar från arbetsgivare eller staten eller den erhållna uppdrag i samhälle eller utnyttjar socialen på falska utsagor. Det finns även uppfinnare människor som genom att läsa läran från olika böcker och själva börjar experimentera med läran, så växer hos  dem nya kunskaper och nya teorier, etc. som ex. dataprogrammerare, medicin uppfinnare, etc.. Redan våra förfäder har fastställt, att varje människa måste  själv  lära sig yrke, efter den  kunskapskällan som var och en väljer jälv. Det går inte lära sig själv utan att inhämta kunskapen från källan. Även olika missbrukare lär varandra kunskapen hur de skall användas narkotika, etc.  En människa måste ha kunskapskällan och biologikas egenskaper med förutsättningar och predispositioner som avgör kunsapensvolym.. Som ex. inom fotballen. Den bästa fotbollstränare är den kunskapskällan för spelarna , men spelarna måste lära sig själv för att kunna använda hans kunskapsläran. Det är bara liten grupp av människor i varje land som födds med den biologiska möjligheter, egenskaper, predispositionen och kapacitet, som ger dem förmåner att motta och använda den lära som arbete eller idrott kräver. Allt annat är bara hyckleri, och politisk lurendrejeri. detta är det bästa exempel på att människor är olika och de endast kan vara lika jämställda inför Lagen.

Sanningens ögonblick.

Under varje semesterperioden eller arbetsplatser eller andra äventyr så c:a 75 % av människor skaffar dold sexförhållande , som undanhålls för sin samlevnads partner. Detta orsakas ofta genom hormon rubbningar och påverkar: familjeliv inkl. sexliv, orsakar förändringar i samlevnad, umgänget, samarbete, arbetsprestation på företaget eller förvaltning, samt de individer förvandlas till en onaturlig varelse, etc. Av de dolda förhållanden c:a 40 %, människor får uppleva livets överraskningar när graviditet är faktum och  som alltid orsakar konflikter i samlevnads och samarbete, skilsmässor, separationer, ekonomisk krasch, företagskonkurser, sjukskrivningar, falska anklagelser, hämnd, osämja med omgivningen, våld, olaga hot, etc.

C:a 35 % av de gravida kvinnor inte vet exakt vem som är barnets pappa...

C:a 50 % får olika former av könssjukdomar, där c:a 30 % av dem får HIV smitta som efter 4-6 år omvandlas till AIDS...

Allt detta  ökar nätdejtande, då hormon rubbningar styr tänkande utan ansvar där utgången är: fysisk och psykisk otrohet, löfte svek, dåligt ekonomi, lurendrejeri, snyltande, företag och försäkringsbedrägeri, insideraffärer, etc....

Idag c:a 80 % av människor söker sig till internet för sökande efter sexäventyr. Från början alla betraktar detta som en LEK och en ROLIG upplevelse, men inom kort ALLT omvandlas det till gråvardag med manipulationer och olika tragedier inkl. våld, hämnd, famlje krasch, etc....

Kvinnor i FÖRSTA hand söker efter rika män och i ANDRA hand efter manligt universalverktyg som inte svimmar efter första utlösningen, för att undvika behov att göra en konstgjord andning, för att återuppleva funktion...

Män söker efter sexäventyr för att uppleva sina sjukliga sexdrömmar, samtidigt de vill undvika ägandeanspråk och ekonomiska kostnader, men till slut blir de loser. I dagens samhälle 80 % av människor lever dubbel och komplicerad liv. De sitter på olika befattningar i samhället eller arbetsplatser och av rädsla för sanningen, HYCKLAR de eller de spelar "GUDS barn". Ofta, de är oroliga för avslöjande om deras:  dolda sexäventyr, insiders affärer och falskhetssynder. ALLA vill dölja sig bakom ordet: citat” Litar du inte på mig”. DLS ordspråk säger: Sanningen gör ont - Ärligheten sårar – Hyckleri framkallar lögner och beroende. C:a 90 % av alla äktenskap och förhållande, är inte byggda på SANNINGEN, bara på HYCKLERI... 

Har du misstankar, så fatta beslut och utför med DLS tjänster granskning och kontroller av din samlevnadspartner. I längden blir det billigast och hälsosamt...

Medlemskap kostar 100,- kr/år samt ger alla medlemmar 20 % rabatt på alla kostnader. Vill du bli medlem? Vi arbetar konfidentiellt och garanterar alla till 100 % sekretess. Vi rekommenderara dig att först Läs noga denna hemsida, därefter Tänk noga och granska olika händelser, därefter anlita DLS. Du får gärna skriva kritik till oss och vi svarar dig. Vi tar emot kritik som lära. Välkommen till DLS.

LÄS NOGA: Vetenskapsmän har för länge sen fastställt, att människor som lyssnar intensiv på MUSIK, skadar minneshormon samt människors funktions hormon. Människor som har skadat minneshormon, tappar minne, har de svårt med inlärningen, de har svårt att tänka, deras kropp inte kan koppla av, är lätt irriterade, har de svårt att sova och vakna, hjärna inte fungerar enligt de biologiska möjligheter och predispositionen, har de svårt att göra arbetsprestation, är snabb trötta på allt i omgivningen, med mera. Människor som har skadat funktionshorman är alltid oorganiserade, har svårt att utföra prestation i arbete, saknar personlighets struktur, har svårt att skilja mellan ett privat liv och arbetsuppgifter, alltid vill ursäkta sig för misslyckande, saknar kontroll över egen ekonomi, får masspsykos syndrom dvs. gör dumheter utan att tänka, är dålig  sexälskare, behöver alltid alkohol eller narkotika, därför de flesta inom  musikvärld är narkomaner och alkoholister, alla människor som idrottar vid musik har de svårt att uppnå resultat och kroppsuttalighet, med mera. Detta gäller alla människor i alla åldrar. Rannsaka Er själva genom att först tänka, sen granska er vardagsfunktion, därefter svara och kritisera DLS.

Har du frågor skriv till DLS.

POST-ADRESS:
Box 5149, 200 71 Malmö

BESÖKS-ADRESS:
(enligt överenskommelse)

TELEFON:
+46 (0) 760 460  159

JOURNUMMER:
+46 (0) 760 141 202

E-POST:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

E-POST:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.