Om Företaget

Välkommen till DLS - Detektiver, Livvakter, Juridik i Malmö  

D-etektiver, L-ivvakter, S-peciella uppdrag inom: juridik, ekonomi, rådgivning.

DLS MOTTO: VAR ÄRLIG OCH SÄG SANNINGEN I ÖGONEN.

                        eye


Den som först
Sverige, startades Detektiv -och Livvakts vertksamheter var Henryk  Sanda nedan kallad H.S.  Han under lång tid har även bedrivit Slottsstaden Judo & Jujitsu klubb i Malmö och lärt människor självförsvar och försvar samt respekt för människor. H.S kunskap var orsaken till uppstartning av  Detektiv - och Livvakts verksamheter. I senare skedde kopllade han en juridisk verksamhet, för att ge till samhället de kompletta tjänster. Detta 
 kom som en chock för många människor i Sverige,  inklusive många makthavare. Maktenshycklare började känna sig osäkra , och då började dem med att skapa olika falska anklagelser mot de obekväma människor i samhället som förespråkar rättvisa , sanningen och ärligheten . Efter 2-år H.S. Detektiv -och Livvakts verksamheter, makthavarna stiftade en Lag om auktorisation, men den inte gällde den tiden som H.S. påbörjade sin  Detektiv -och Livvaktsverksamheter. Det är allmänt känd att Makthycklare vill alltid dölja sina egna insideraffärer för att att deras  brott inte skall avslöjas och även om den avslöjas som de anser att de inte är brottslingar.  

Ingen i Sverige förutom H.S. trodde att det Svenska samhället kommer att förändras till alla nackdelar, såsom: ökat våld, samarbetsovilja, samlevnadproblem, korruption, orättvisa domstolsbeslut, bristande ansvar vid arbetsrelaterade problem, ökat hyckleri i alla dess former.etc. De negativa förändringarna i det Svenska samhället har förändrat många människors inställning och sätt att tänka inkl. deras syn på samhället, vilket är orsaken till att Sveriges maktstruktur har urholkats. Alla vill ha makt och alla strävar efter makten som ger stora ekonomiska  fördelar, utan att behöva arbeta och utan att ta ansvar för felaktiga beslut.. makthyckleri  gjorde att i det  Svenska samhället har människor börjat med olika grupperingar, karteller, dolda s.k. "Bläckfisk" organisationer osv,  i syftet, att så lång som möjligt behålla makten och snabbt erhålla stora ekonomiska vinningar. Detta plus religions fanatism, är en av de mest bidragande orsakerna till en ekonomisk katastrof i Sverige och i övriga Världen.  

De flesta människor saknar den grundläggande kunskapen om att varje människa födds som en färdig produkt med olika biologiska egenskaper, predispositioner som styr möjligheterna i livet och styr individens både yrkes lämpligheter och funktioner i samhället, osv.. Biologiska egenskaper ger till varje människa deras olika nivåer av fysisk, psykisk och mental styrka, deras jagfunktionber och vardagsstruktur, samt  grunden för samarbete, sammanlevnad, kunskapslära, kunskapsvolym, personliga värderingar, inkl.  sexprestation som är nyckeln till en bra sammanlevnad. I det svenska samhället finns det bara en liten grupp av människor, som har de höga biologiska egenskaperna och predispositioner för att kunna bli rättvis, opartisk, oberoende, självtänkande,ha  förmågan att kunna erkänna sanning och ta emot sanning, tala sanning, vara förespråkare för ärlighet och sanning, inte tillåta sig påverkas av omgivningens lockelser eller andras smutskastningar, kunna känna stolt över sig själv som person och sitt yrke, acceptera sitt rasursprung och utseende, kunna sammanleva och samarbeta med människor, utföra rättvisa beslut, vara totalt missbruksfri, ta emot sanningen som lära och inte som kritik, ha stark fysisk, psykisk och mental styrka, vara rakryggad etc. Dessa biologiska egenskaper är olika bland alla  människors raser i hela världen. Kom ihåg, Medborgarskap är en Politisk bluff och den inte ändrar människors ursprung dvs. Ras som de flesta människor förväntar sig... Människor har svårt att inse att deras drömmar är inte verklighet och dem själva skapar olika falska inställningar till egna Jagfunktioner och förväntningar i livet.. Här är inte fråga om - Vad en människa vill bli i livet BARA  Till vad en människa är lämpligt i livet? Välkommen till DLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö. Texten skriven av DLS

POST-ADRESS:
Box 5149, 200 71 Malmö

BESÖKS-ADRESS:
(enligt överenskommelse)

TELEFON:
+46 (0) 760 460  159

JOURNUMMER:
+46 (0) 760 141 202

E-POST:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

E-POST:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.